Hei! Olen KotiGPT, avulias kotipalvelun tekoäly. Voit kysyä minulta palveluistamme, saatavuudesta ja tilauksen tekemisestä!

Yleiset Sopimusehdot

Sopimuksen kohde ja tarkoitus

Sopimuksen tarkoituksena on määrittää ehdot, joiden mukaan Kotihandi tuottaa Asiakkaalle kotipalveluja. Sopimuksen kohde on Asiakkaan määräämä yksityisasunto / talo tai yrityksen toimipiste.

Sopimuskausi

Sopimus astuu voimaan asiakkaan hyväksyttyä yleiset sopimusehdot, suullisen tai kirjallisen esim. sähköpostitse lähetetyn tarjouksen tai tilausvahvistuksen. Hyväksymällä ehdot Asiakas vakuuttaa antaneensa riittävät ja oikeat tiedot kohteesta, jotta Kotihandi voi suorittaa tilatun palvelun sovittujen aikataulujen ja työohjeiden mukaisesti.

Kertaluontoisen palvelun esim. (kotisiivous, toimistosiivous, muuttosiivous, loppusiivous, suursiivous, ikkunoiden pesu, muuttopalvelu, kuljetuspalvelu, yleismiespalvelu jne.) osalta sopimus on voimassa sen tilatun palvelun ehtojen mukaisesti mikä kulloinkin kyseessä. Säännöllisen ja vakituisen esim. kerran viikossa tehtävän siivouksen osalta sopimus on voimassa toistaiseksi.

Palvelut

Kotihandi suorittaa tilauksessa määritellyt palvelut kohteessa asiakkaan tilauksen mukaisesti. Palvelu suoritetaan Kotihandi:n arvion määrittelemissä aikarajoissa. Asiakkaan tulee antaa Kotihandi:lle tarvittavat tiedot kohteesta, jotta palvelu on mahdollista suorittaa tehokkaasti sekä huolehtia työntekijöiden pääsystä kohteeseen suorittamaan palvelua.

Kertaluontoisissa palveluissa esim. muuttosiivous, loppusiivous, ikkunoiden pesu tai muuttopalvelut tilaa Asiakas Kotihandi:ltä palveluaikaa tunneissa. Kotihandi ei sitoudu toimittamaan tiettyä palvelukokonaisuutta, vaan tilatun ajallisen määrän palvelua kohteessa. Jos palvelua ei pystytä suorittamaan etukäteen arvioidussa ajassa, sovitaan mahdollisesta lisäajasta Asiakkaan kanssa ennen lisätöiden aloittamista. Jos asiakas ei ole halukas lisäämään työaikaa, työ suoritetaan siltä osin kuin työhön etukäteen arvioitu aika riittää. Jos Kotihandi:n aikataulut eivät anna myöten jatkaa lisätyöaikaa, suoritetaan työ vain etukäteen tilatun tai arvioidun ajan puitteissa. Täten palvelun kokonaishinta on aina toteutuneen / kuluneen ajan mukaan.

Säännöllisissä viikoittaisissa sopimussiivouksissa Kotihandi sitoutuu toimittamaan palvelukokonaisuuden etukäteen sovitun ajan tai kertakorvauksen puitteissa.

Mahdolliset aikataulumuutokset

Pidätämme oikeuden aikataulunmuutoksiin. Aikatauluihin voivat vaikuttaa ulkoiset, meistä riippumattomat seikat, kuten tietyöt ja autorikot. Jos keikkoja, esimerkiksi muuttoja on päivän aikana useita, voi myös edellisten muuttojen viivästyminen vaikuttaa seuraavan muuton aikatauluun. Tiedotamme mahdollisista viivästyksistä asiakkaalle aina mahdollisimman pian. Yleensä miehemme ovat paikalla noin puolen tunnin marginaalilla. Jos olemme yli kaksi tuntia myöhässä, asiakas on oikeutettu saamaan korvausta enintään 10 % alennuksen verran muuton tai kyseisen palvelun kokonaishinnasta.

Tauot

Työmiesten työaikaan lasketaan 10-15 minuutin juomatauko jokaisen kahden tunnin jälkeen. Työmiehille kuuluu myös ruokapaussi neljän tunnin jälkeen. Ruokapaussi ei kuulu työaikaan eikä siitä veloiteta asiakkaalta. Jos työpäivä on ollut niin pitkä, että siinä on pidetty juomataukojen lisäksi ruokatauko, vähennetään kokonaistyöajasta ruokataukoon käytetty aika. Normaalisti se on 30-45 min.

Reklamaatio

Säännöllisissä sopimussiivouksissa mahdollisesti havaituista puutteista Asiakkaan on reklamoitava kirjallisesti esim. sähköposti tai nettisivun yhteydenottolomakkeen kautta 48 tunnin sisällä työn suorituksesta, muussa tapauksessa työ luetaan Asiakkaan puolelta hyväksytyksi. Mahdolliset puutteet korjataan Kotihandi:n toimesta ilman lisäveloitusta viiden arkipäivän kuluessa reklamoinnista.

Kertapalveluista Asiakas sitoutuu saapumaan paikalle palvelun valmistuttua tarkistamaan ja hyväksymään työt. Asiakas on myös velvollinen ilmoittamaan tarkastuksen yhteydessä mahdollisista puutteista palveluksessa. Jos asiakas ei ilmoita puutteista seuraavana päivänä ja enintään viiden päivän kuluessa (koskee pelkästään muuttopalveluja), luetaan palvelu hyväksytyksi. Kotihandi ilmoittaa asiakkaalle töiden valmistumista, jotta asiakkaalla on mahdollisuus saapua paikalle tarkistamaan ja hyväksymään työ.

Kotimaankuljetuksessa korvauksen enimmäismäärä on 20 euroa tavaran kokonaispainosta puuttuvaa kiloa kohti.

Korvausvelvollisuus ei koske tunnearvoa, välillisiä vahinkoja tai menetyksiä. Muuttopalveluyrityksen korvausvastuuta voidaan rajoittaa tai se voidaan poistaa kokonaan, mikäli muuttopalveluyritys osoittaa, että kuljetettavaksi otetulle tavaralle sattunut vahinko johtuu seuraavista seikoista:

  • Virhe tai laiminlyönti tilaajan taholta (esimerkiksi tilaajan virheellisesti suorittama pakkaaminen, purkaminen, lastaaminen, epätäydellinen tai virheellinen tavaroiden merkitseminen, tilaajan antama virheellinen ohjeistus tai kohdan neljä mukaisen ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti).
  • Muuttotavarat, jotka ominaisuuksiensa takia ovat erityisen alttiita pienille vaurioille tai sään vaihteluille muuttojen yhteydessä (esim. elävät kasvit, ruokatarvikkeet, lämpöherkät muuttotavarat, vähäiset vahingot kalusteiden pinnoissa).
  • Elektronisiin laitteisiin tulleet vahingot, jotka ovat syntyneet vaikka muuttopalveluyritys on osoittanut riittävää huolellisuutta.
  • Muuttopalveluyritys osoittaa että esineelle sattunut vahinko johtuu yksinomaan esineen vaillinaisesta laadusta. Esimerkiksi huonekalujen huono kunto tai niiden alun perin puutteellinen tai ohjeiden vastainen kokoaminen. Muuttoon kuuluville yksittäisille esineille voidaan ottaa erityinen esinevakuutus (muuttovakuutus) tilaajan laskuun, jos tilaaja katsoo ettei tiekuljetussopimuslain mukainen enimmäiskorvaus ole riittävä.

Kotihandi:n yhteistyökumppanin työntekijöiden ja Asiakkaan on selkeästi pystyttävä yksilöimään tapahtuma (vahinko/törkeä huolimattomuus), joka on johtanut tavaroiden tai kiinteistöjen vaurioitumiseen. Mikäli molemminpuolista yksilöimistä ei voida tehdä, ei vahinko ole korvauksen piirissä.

Kolmannet osapuolet (lattiat, rappukäytävät, hissit yms.) ovat vakuutettuja palveluyhtiön puolesta. Mikäli vahinkoja sattuisi palvelun aikana, on käytäntö seuraavanlainen: Asiakkaan kotivakuutus korvaa sattuneet vahingot. Palveluyhtiönä sitoudumme maksamaan asiakkaan kotivakuutuksen omavastuuosuuden. Asiakkaan tulee aina tarkistaa oman vakuutusyhtiön kanssa kotivakuutuksen ehdot ennen palvelun ostamista. Mikäli asiakas itse tai kolmas osapuoli osallistuu toimeksiannon suorittamiseen, ei palveluyhtiö vastaa asiakkaan tai kolmannen osapuolen suorittaman työn aiheuttamista ylimääräisistä kustannuksista, vahingoista tai vaurioista. Tämän katsotaan myös koskevan tilanteita, jossa asiakas, asiakkaan edustaja tai kolmas osapuoli määrää palveluyrityksen henkilökunnan toimimaan tavalla, joka ei vastaa palveluyrityksen henkilökunnalle antamaa yleistä ohjeistusta työn suorittamisen suhteen.

Tilaajasta johtuva laiminlyönti

Mikäli on sovittu, että tilaaja osallistuu toimeksiannon suorittamiseen, esimerkiksi pakkaamalla tai kantoavulla, eikä hän tätä suorita toimeksiannon suorittamisen kannalta olennaisessa ajassa, voi muuttopalveluyritys keskeyttää työt kunnes tilaaja on osuutensa hoitanut. Yrityksellä on tällöin oikeus korvaukseen kuluista jotka johtuvat tilaajan aiheuttamasta laiminlyönnistä, ellei tilaaja pysty osoittamaan että laiminlyönti on tapahtunut muuttopalveluyrityksen taholta. Muuttopalveluyritys voi purkaa sopimuksen, mikäli tilaajasta johtuvalla laiminlyönnillä on olennainen merkitys toimeksiannon suorittamiseen. Tilaajan korvausvastuu määräytyy kohdan seitsemän mukaisesti.

Pakkaa Tavarasi

Muutamme ainoastaan muuttoa varten pakatut tavarat. Mikäli tavaroita ei ole sidottu tai pakattu hyvin, ovat ne vaarassa rikkoutua. Mikäli asiakas kuitenkin haluaa, että kannamme pakkaamattomat tavarat, siirtyy vastuu tavaroiden särkymisestä asiakkaalle. Tällaisia tavaroita ovat esimerkiksi yli reunojen pakatut laatikot, joiden päälle ei voi kasata muita laatikoita, huonekalut, joiden kulmia ei ole suojattu, lasivitriinit ja kattovalaisimet sekä muut herkät tavarat, joita ei ole suojattu asianmukaisesti. Muuttomiehillä on oikeus kieltäytyä näiden tavaroiden kantamisesta. Asiakas on myös velvollinen suojaamaan huoneistonsa niin, että muuttomiesten tiellä ei ole särkyviä tavaroita, esim. matalalla olevaa kattokruunua, peilejä seinissä tai muita tauluja seinillä, jotka voivat helposti tippua tai vahingoittua esimerkiksi isoa kaappia tai sohvaa kannettaessa. Myös asunnon säilytyskaappeihin integroidut peiliovet pitää suojata asiallisesti, esim. aaltopahvilla. Samoin pitää huolta siitä, että kaikki ovet ovat lukittuna kaapeissa, ettei käy niin, että joku ovista aukeaa kesken kaluston kantamisen.

Muuttomiehet voivat pakata tavaroita puolestasi lisäpalveluna. Myymme pakkaustarvikkeita, jotka voimme toimittaa asiakkaalle tai tuoda mukana muuttopäivänä. Kysy lisää asiakaspalvelultamme jos tarvitset suojausmateriaalia huonekalullesi.

Hinnat, laskutus ja palvelumaksujen muutokset

Palveluiden hinnat ovat voimassa olevan hinnaston mukaiset. Asiakas sitoutuu hinnoitteluun hyväksyessään tilausehdot, tilausvahvistuksen tai tarjouksen sekä maksaessaan palvelun. Hintoihin sisältyy voimassa olevan arvonlisäverokannan mukainen arvonlisävero, pois lukien arvonlisäverottomat palvelut. Hintaan voi sisältyä muita kuluja kuten ilta- ja viikonloppulisät, sekä ajomatkakulut.

Kertaluontoisissa palveluissa maksaminen tapahtuu joko maksupalvelun välityksellä palvelun tilauksen yhteydessä, tai yleisimmillä maksukorteilla kohteessa.

Säännöllinen palvelu veloitetaan tilauksen yhteydessä tai käynnin jälkeen jälkikäteen, mikäli asiakas käyttää yleistä maksukorttia maksutapana. Kotihandi pidättää oikeudet hintojen ja sopimusehtojen muutoksiin sopimuskauden aikana. Tarkistamme hinnat säännöllisesti taloudellisten muutosten perusteella, jotka voivat vaikuttaa liiketoimintaamme . Tämä tarkistus tapahtuu automaattisesti. Palvelumaksun tai sopimusehtojen muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle mahdollisuuksien mukaan heti niiden perusteiden tultua selvitetyiksi.

Irtisanominen, siirtäminen tai peruuttaminen, kertasiivous.

Kertapalveluissa Asiakkaalla on oikeus irtisanoa, siirtää tai peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä Kotihandi:lle kirjallisesti. Irtisanominen, palvelun siirtäminen tai peruuttaminen on mahdollista ilmoittaa kaksi (2) vuorokautta ennen palvelun alkamisen ajankohtaa. Irtisanottaessa, siirtäessä tai peruuttaessa palvelu alle kahden (2) vuorokauden sisällä palvelun sovitusta suorittamisesta pidättää Kotihandi oikeuden laskuttaa asiakasta 100 % vastaavasta palvelusta voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Kotihandi sitoutuu palauttamaan asiakkaan tilauksen yhteydessä ennakkoon maksamat suoritteet kahden (2) viikon kuluessa irtisanomisesta tai peruuttamisesta.

Kertapalveluissa Kotihandi pidättää oikeuden irtisanoa tai peruuttaa sopimus kirjallisesti välittömästi ilman irtisanomisaikaa. Säännöllisen palvelun irtisanominen, siirtäminen tai peruuttaminen Asiakkaalla ja Kotihandi:llä on oikeus purkaa sopimus yhden (1) kuukauden varoitusajalla. Purkamisesta on ilmoitettava kirjallisesti esim. sähköpostilla tai tekstiviestillä. Sopimusasiakkaalla on oikeus siirtää tai perua palvelun 48 tuntia ennen siivousta ilman veloitusta, muussa tapauksessa Kotihandi:llä on oikeus veloittaa suorittamatta jääneestä palvelusta yhden tunnin.

Ylivoimainen este

Kotihandi ei vastaa ylivoimaisen esteen kuten työtaistelun, mellakan, luonnonmullistuksen, sähkö- tai tietoliikennekatkoksen tms. vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevan seikan aiheuttamista sopimusvelvoitteiden täyttämättä jäämisestä tai viivästymisestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään myös autoväyläruuhkia, liikenneonnettomuuksia, työntekijöiden sairastumisia sekä kulkutauteja.

Luottamuksellisuus

Kaikki Kotihandi:n työntekijät ja yhteistyökumppanit ovat vaitiolo velvollisia, jonka perusteella he eivät voi paljastaa mitään Asiakkaaseen tai hänen henkilökohtaisiin oloihinsa liittyvää seikkaa, jonka ovat saaneet tietoonsa. Vaitiolovelvollisuus on voimassa myös tämän sopimuksen päätyttyä. Kotihandi ei luovuta Asiakkaan tietoja kolmansille osapuolille, pois lukien ne yhteistyökumppanit, joiden panos palvelun suorittamiselle on välttämätön.

Tietosuoja

Kotihandi noudattaa henkilötietolain määräyksiä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa asiakasrekisterinsä käsittelyssä. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttö Kotihandi:n markkinointitarkoituksissa ilmoittamalla siitä kirjallisesti.

Vastuu ja vakuutukset

Kotihandi vastaa välittömistä esine- ja henkilövahingoista, joiden voidaan osoittaa aiheutuneen Kotihandi:n tai Kotihandi:n yhteistyökumppanien toiminnasta suoritettaessa palveluita, ei kuitenkaan silloin, jos vahinko aiheutuu Asiakkaan osoittamien työvälineiden tai puhdistusaineiden soveltumattomuudesta. Eikä myöskään silloin, jos Asiakas pyytää käsittelemään raskaita huonekaluja siivouspalvelun aikana, esim. sohvat, pöydät, jääkaapit, pesukoneet yms. Kotihandi ei vastaa välillisistä vahingoista missään olosuhteissa.

Vahingonkorvausvelvollisuus, vastuun laajuus ja sen rajoitukset määräytyvät Kotihandi:n vastuuvakuutuksen ehtojen mukaisesti.

Ristiriitojen ratkaiseminen

Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat pyritään ratkaisemaan neuvotteluilla osapuolten välillä. Sovittelun epäonnistuessa sopimusta koskevat riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.